STREFA WSPARCIA

Wsparcie rodzicielskie

Każdy rodzic przeżywa czasem trudności w relacji z dzieckiem, wraz z rozwojem pojawiają się różne zmartwienia i problemy. Jeśli szukasz nowych rozwiązań lub czujesz bezradność, zapraszam na spotkania (indywidualne lub warsztatowe), na których wspólnie poszukamy rozwiązań.

Co mogę dla Ciebie zrobić?

Konsultacje dla rodziców

Spotkania tego typu dotyczą:

 • otyłości u dzieci
 • dzieci „niejadków” i problemów z wdrażaniem nowych produktów w diecie dziecka
 • kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci
 • niepokojących pierwszych oznak rozwijających się zaburzeń odżywiania

Masz wątpliwości? Napisz do mnie!

Jeśli nie jesteś pewien/pewna, czy prowadzone przeze mnie konsultacje są akurat dla Ciebie, napisz do mnie! Odpowiem i pomogę wybrać opcję, która będzie dla Ciebie optymalnym rozwiązaniem.

Warsztaty Pozytywnej Dyscypliny

„Wielu ludzi myśli, że dyscyplina (w konwencjonalnym rozumieniu) jest esencją rodzicielstwa. Ale to nie jest rodzicielstwo. Rodzicielstwo nie polega na rozkazywaniu dziecku, co ma robić gdy zachowuje się w naszej opinii niewłaściwie. Rodzicielstwo to zapewnienie takich warunków, w których dziecko może w pełni realizować swój ludzki potencjał” (Gordon Neufeld)

Już dawno zauważono, że metody wychowawcze podobne do tresury, oparte na ścisłej kontroli, represjach, karaniu, czy stosowaniu nawet aktów przemocy wobec dziecka nie sprawdzają się i nie kształtują człowieka prawidłowo funkcjonującego w dorosłym życiu. Nie sprawdziło się również tzw.”bezstresowe wychowanie” nie dające dziecku bezpiecznego oparci i granic.

Mnie osobiście przekonują współczesne trendy będące efektem poszukiwań „złotego środka” pomiędzy tymi dwiema skrajnościami – podkreślające jednak ważność takich aspektów jak budowanie więzi, szacunek w relacjach, empatyczna komunikacja, zwrócenie się ku potrzebom, bycie autentycznym.

„Najwięcej nadziei pokładam w wychowaniu, w którym rodzice stanowią dla dziecka autorytet, ale nie są autorytarni. W którym uznają swoją władzę i nie unikają wiodącej roli w rodzinie, ale dbają o autonomię dzieci.” (Jesper Juul)

Inspiracje – zarówno do bycia rodzicem jak i do pracy z innymi rodzicami – czerpię z nurtu Pozytywnej Dyscypliny, Rodzicielstwa Bliskości, NVC (Porozumienia bez Przemocy), SELF-REG S.Shankera oraz współczesnej pedagogiki Jespera Juula.
***
Odnosisz czasem wrażenie, że im więcej mówisz, tym bardziej dziecko Cię nie słucha?
Czujesz frustrację na myśl o kolejnej walce, którą musisz stoczyć aby dziecko wstało, ubrało się, wyszło z domu o zaplanowanej porze?
Czujesz narastającą złość a chcesz traktować dziecko ze spokojem i szacunkiem?

Przyjdź na warsztaty Pozytywnej Dyscypliny, na których poruszamy tematykę:

 • dlaczego dzieci „nie słuchają”
 • komunikacji budującej więź
 • kar i nagród oraz tego, co od nich działa lepiej
 • złości dziecka i rodzica
 • wpływu zachowania rodzica na zachowanie dziecka

Warsztat: Udzielanie wsparcia dziecku z problemem nadwagi/otyłości

Grupa docelowa: rodzice dzieci z nadwagą/dzieci otyłych ~ 10-12 osób

Cele:

 • psychoedukacja rodziców w zakresie udzielenia wsparcia dziecku z nadwagą
 • zapoznanie z czynnikami psychologicznymi, mającymi wpływ na sposób odżywiania się
 • zwiększenie efektywności postępowania dietetycznego
 • wzajemna wymiana doświadczeń w grupie rodziców dzieci dotkniętych problemem otyłości

Zagadnienia:

 • problemy dziecka z nadwagą i jego rodziców; otyłość – „coś więcej niż problem natury cielesnej” – związki między funkcjonowaniem psychicznym członków rodziny
 • funkcje jedzenia w rodzinie; głód a apetyt; sprzeczne potrzeby w procesie redukcji wagi za pomocą diety
 • rodzic jako „agent zmian”, czyli jak wspierać dziecko w stosowaniu diety i kształtowaniu zdrowych nawyków:
  – rozmowy i zachowania wspierające
  – rodzinne nawyki
  – atmosfera związana ze spożywaniem posiłków
 • rola kontroli rodzicielskiej – co pomaga, a co szkodzi?

Przeczytaj artykuły, dotyczące relacji z dzieckiem

Masz pytania?

0