Gotowość pacjenta do zmiany nawyków związanych ze stylem życia – nagranie webinaru + PDF

29,00

Kategorie: ,

Webinar dotyczy gotowości pacjentów do podejmowania wyzwań, jakim są zmiany w zakresie stylu życia. Jest dedykowany specjalistom, związanym z różnymi aspektami stylu życia – dietetykom, lekarzom, trenerom sportowym, fizjoterapeutom.
Podczas spotkania omówione zostały stadia zmiany oraz psychologiczne czynniki, które wpływają na gotowość do zmian. Z pacjentem, który nie jest wystarczająco gotowy pracuje się trudno, często mówimy, że „brakuje mu/jej motywacji”. Jednak bywa, że pacjent potrzebuje przygotowania do zmiany, dodatkowych zasobów, umiejętności, wsparcia lub też więcej czasu. Umiejętność oceny poziomu gotowości, jak i znajomość tego, co ma wpływ na podejmowanie zmian, pozwoli Wam dostosowywać działania indywidualnie do pacjenta.

Produkt zawiera nagranie webinaru z 23.02.2021 oraz prezentację w pliku PDF.