strefa specjalisty

Oferta szkoleniowa

Zapraszam Cię na warsztaty dla dietetyków i innych specjalistów pracujących w obszarze zdrowia i stylu życia. Ich celem jest podniesienie skuteczności działań poprzez zwiększanie umiejętności komunikacji z pacjentem oraz poznanie metod pracy z nawykami, przekonaniami i motywacją pacjenta.

Proponowany zakres szkoleń

Podstawy psychodietetyki, od czego zależą nasze wybory i zachowania żywieniowe

Podstawy psychodietetyki, od czego zależą nasze wybory i zachowania żywieniowe

Gotowość pacjenta do zmiany

Gotowość pacjenta do zmiany

Opór pacjenta wobec zmian – z czego może wynikać i jak sobie z nim radzić

Opór pacjenta wobec zmian – z czego może wynikać i jak sobie z nim radzić

Praca z „trudnym pacjentem”, jego przekonaniami, emocjami, motywacją, narzucaniem nadmiernych restrykcji itp.

Praca z „trudnym pacjentem”, jego przekonaniami, emocjami, motywacją, narzucaniem nadmiernych restrykcji itp.

Psychologiczne czynniki, od których zależy sukces w zakresie zmiany nawyków (czyli o celach, wartościach, poczuciu skuteczności, poczuciu kontroli i kilku innych aspektach)

Psychologiczne czynniki, od których zależy sukces w zakresie zmiany nawyków (czyli o celach, wartościach, poczuciu skuteczności, poczuciu kontroli i kilku innych aspektach)

Jedzenie pod wpływem stresu i emocji

Jedzenie pod wpływem stresu i emocji

Interwencje psychodietetyczne u osób chorujących na otyłość

Interwencje psychodietetyczne u osób chorujących na otyłość

Praca z pacjentami z zaburzeniami odżywiania

Praca z pacjentami z zaburzeniami odżywiania

Dlaczego warto skorzystać z moich szkoleń?

Rozwiniesz umiejętności motywowania do zmiany stylu życia, wspierania do wdrażania zmian zachowań zdrowotnych oraz utrzymywania tych zmian.

Rozbudujesz umiejętności komunikacji z pacjentem (przede wszystkim w oparciu o metodę dialogu motywującego).

Otrzymasz narzędzia psychologiczne, niewymagające dyplomu mgr psychologii, do stosowania w swoim gabinecie.

Podczas spotkań przedyskutujemy konkretne przypadki i wspólnie poszukamy rozwiązań.

Wiedza na temat psychologicznych czynników wpływających na efekty w zakresie zmian stylu życia podana jest w przystępny i praktyczny sposób.

Pokażę Ci, dlaczego holistyczne podejście (z dużym naciskiem na aspekty psychologiczne) jest tak istotne dla zawodów wspierających skuteczne i długotrwałe zmiany w zakresie stylu życia.

Chcesz zapisać się na warsztaty?

0